مواد اولیه

اسلبمواد اولیه مورد نیاز شرکت فولاد کسری عمدتا از مجتمع فولاد خوزستان که مهمترین تولید کننده اسلب در خاورمیانه می باشد تامین و یا از کشور روسه وارد وارد می گردد . مواد اولیه مورد نیاز مجتمع فولاد کسری تحت نظارت بازرسان کنترل کیفی به صورت اسلب و در ابعاد جدول زیر و از منابع مزبور تامین می گردد . این اسلب ها پس از ورود به شرکت و انجام آزمایش های لازم ، پس از حصول اطمینان از نظر کیفی به کوره های پیش گرم منتقل شده و تا دمای 1285 درجه سانتیگراد حرارت داده می شوند و پس از پوسته زدایی توسط دستگاه های نورد به ورق های گرم با ضخامت 8 الی 40 میلیمتر تبدیل می شوند.  ورق های تولید شده جهت انجام عملیاتی از قبیل بهبود خواص مکانیکی ، یطح سازی و برشکاری به مراحل تکمیلی نورد انتقال می یابد. در این مرحله نیز کنترل نهایی توسط واحد اطمینان مرغوبیت روی محصول انجام و پس از صدور گواهی نامه کیفیت و بسته بندی به مشتری تحویل داده می شود.

 

ابعاد اسلب های مورد استفاده

 

(Production  (ton / year ( Strip Width   (mm (Tickness  (mm        Steel Grades
 90000  1200 – 1000  200 – 150  st 37-2 DIN 17100
 30000  1200 – 1000  150 – 120   st 52-2 DIN 17100